“สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย” ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในกีฬาเรือพาย ที่ใช้คนพายทุกชนิด ได้แก่ เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค มุ่งพัฒนา กีฬาเรือพายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถส่งนักกีฬาเรือพาย ไปแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และกีฬาโอลิมปิคเกมส์

แจ้งรายชื่อนักกีฬารับเครื่องราชฯ

ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาเรือพายที่ได้รับเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

ส่งใบตอบรับเข้าพิธีรับเครื่องราชฯ และแจ้งการส่งคืนเครื่องราชที่รับไปแล้ว

หมายเหตุ กรณีไม่ส่งคืนให้ชดใช้เงินตามระเบบียบที่แนบ

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสมาคม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้นำข้อบังคับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่สมาคมกีฬาตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่ที่ประชุมใหญ่ลงมตินั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๗ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ดาวโหลกเอกสารแบบตอบรับ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๑๗๐ ๙๒๓๕-๖

 

 

 

การสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๘

การกีฬาห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัตรนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจรณามอบทุนการศึกษาของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘  นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาท่านใดที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา สามารถดาวโหลดหรือยื่นแบบคำร้องขอรับทุน ที่ งานกองทุนกuฬา กององค์กรและกองทุนกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามกำหนดเวลาดังกล่าว 

 

 

ระเบียบการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้ายพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สนามที่ 2 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๘ สนามที่ ๒ ณ เขื่อนศรีนคริทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย สามารถเก็บเหรียญรางวัลมาได้ 11 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ได้แก่

เรือยาวสากล 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน


เรือแคนูคยัค 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง


เรือกรรเชียง 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

 

สรุปผล สนามที่1/58

 สรุปผล สนามที่1/58 การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Syndicate content