“สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย” ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในกีฬาเรือพาย ที่ใช้คนพายทุกชนิด ได้แก่ เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค มุ่งพัฒนา กีฬาเรือพายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถส่งนักกีฬาเรือพาย ไปแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และกีฬาโอลิมปิคเกมส์

ตรวจเยี่ยมนักกีฬาเรือยาว

  พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมนักกีฬาเรือยาว ชุดซีเกมส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

http://rcat.or.th/photopic/6120049917675924225

     

 

ประชุมกำหนดการจัดการแข่งขันฯ สนาม1-3 ปี 58

 

ประชุมกำหนดการจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 สนามที่ 1-3

http://rcat.or.th/photopic/6114883885615069169

 

ประชุมการพัฒนากีฬาเรือพาย

 การประชุมการพัฒนากีฬาเรือพาย ระหว่างสถาบันการพลศึกษาร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ ณ ห้องพลบดี ๑ สำนักงานอธิการบดี

http://rcat.or.th/photopic/6109608918547097297

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศฯ

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2558 2015 Asia Rowing Indoor Championships

 

ปฐมนิเทศนักกีฬาเรือกรรเชียงและแคนูคยัค

 ปฐมนิเทศนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

http://rcat.or.th/photopic/6108513354475157249

 

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๒

 การแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

http://rcat.or.th/photopic/6106663525719351057

 

Syndicate content