• ข่าวสมาคม
 • ข่าวทั่วไป
  Krabi - Enlive Sea Kayak Thailand Championships 2015
  ชิงถ้ายพระราชทานพระบาทสมเด็๗พระเจ้าอยู่าหัวฯ ประจำปี ๒๕๕๘
  ณ อ่างเก็บน้ำ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
  วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทศักราช ๒๕๕๘
  ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรตฺิ ๗ รอบ พระชรมพรรษา วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
  พิธิรับมอบเงินรางวัลและทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
   
  View all
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
     ​ระเบียบการแข่งขันสลาลอมน้ำเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
      ระเบียบการแข่งขันซีคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
      Application Form for Thailand International Swan Boat Race 2015
     การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 (สนามที่ ๓)
     แจ้งรายชื่อนักกีฬาเรือพายที่ได้รับเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
     ขอเชิญประชุมวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
     การสมัครรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางกีฬา ประจำปี ๒๕๕๘
      

                                                                                                                                                                                                                                View all

 •