“สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย” ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในกีฬาเรือพาย ที่ใช้คนพายทุกชนิด ได้แก่ เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค มุ่งพัฒนา กีฬาเรือพายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถส่งนักกีฬาเรือพาย ไปแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และกีฬาโอลิมปิคเกมส์

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศฯ

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2558 2015 Asia Rowing Indoor Championships

 

ปฐมนิเทศนักกีฬาเรือกรรเชียงและแคนูคยัค

 ปฐมนิเทศนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

http://rcat.or.th/photopic/6108513354475157249

 

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๒

 การแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

http://rcat.or.th/photopic/6106663525719351057

 

ปฐมนิเทศ นักกีฬาเรือยาว

  ปฐมนิเทศ นักกีฬาเรือพาย เตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเรือยาว อ.สัตหีบ จ .ชลบุรี ๘-๙ มกราคม. ๒๕๕๘

         

http://rcat.or.th/photopic/6103394426295350305

 

อวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร กกท.

 พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และคณะ มอบกระเช้าและอวยพร ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ม.ค.๕๘ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์)

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายบริหาร) 

 

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าการ กฟผ.

 พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2558 และขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

http://rcat.or.th/photopic/6101176604287701217

 

Syndicate content