“สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย” ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในกีฬาเรือพาย ที่ใช้คนพายทุกชนิด ได้แก่ เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค มุ่งพัฒนา กีฬาเรือพายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถส่งนักกีฬาเรือพาย ไปแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และกีฬาโอลิมปิคเกมส์

ปฐมนิเทศ นักกีฬาเรือยาว

  ปฐมนิเทศ นักกีฬาเรือพาย เตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเรือยาว อ.สัตหีบ จ .ชลบุรี ๘-๙ มกราคม. ๒๕๕๘

         

http://rcat.or.th/photopic/6103394426295350305

 

อวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร กกท.

 พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และคณะ มอบกระเช้าและอวยพร ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ม.ค.๕๘ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์)

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายบริหาร) 

 

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าการ กฟผ.

 พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2558 และขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

http://rcat.or.th/photopic/6101176604287701217

 

ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่4

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/57

http://rcat.or.th/photopic/6095867230906567409

 

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43

ภาพบรรยากาศ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 9-19 ธ.ค. 2557

http://rcat.or.th/photopic/6092974290411317457

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมในการเตรียมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘               ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์”ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ าคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

                                        http://rcat.or.th/photopic/6083678428041251841   

 

Syndicate content