ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อ 21 ก.พ.54 ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาเรือพายให้สู่ความเป็นเลิศ  โดยมี พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป ผช.ผบ.ทร. รศ.ดร.รังสรรค์ วงษ์สรรค์ รองอธิการบดี มทส.ฝ่ายพัฒนา พล.ร.ท.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เลขาธิการสมาคม ร่วมด้วย

https://picasaweb.google.com/rcat.gallery/MOURCATVsSUT#