การแข่งขัน กระทิงแดงแคนูสลาลอมน้ำเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

 

 • ผลการแข่งขันแคนูสลาลอมน้ำเรียบ Click

ผลการแข่งขันกรรเชียงบก

 • กรรเชียงบก 1 คน ยุวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน ยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน สมัครเล่นชาย ทั่วไป Click
 • กรรเชียงบก 1 คน สมัครเล่นชาย อายุไม่เกิน 15 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน สมัครเล่นชาย อายุไม่เกิน 18 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน สมัครเล่นหญิง ทั่วไป Click
 • กรรเชียงบก 1 คน สมัครเล่นหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน สมัครเล่นหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี Click
 • กรรเชียงบก 1 คน หญิง ทั่วไป Click
 • กรรเชียงบก 1 คน หญิงทั่วไป ไลท์เวท Click
 • กรรเชียงบก 2 คน ชาย ทั่วไป Click
 • กรรเชียงบก 2 คน เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี Click
 • กรรเชียงบก 2 คน เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี Click 
 • กรรเชียงบก 2 คน หญิง ทั่วไป Click
 • กรรเชียงบกผลัด 4 คน ทั่วไป Click
 • กรรเชียงบกผลัด 4 คน เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี Click