เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมาธิการการกีฬาเมืองซากะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้าดูสถานที่และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สืบเนื่องจากที่ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมาธิการการกีฬาเมืองซากะ ได้ทำสัญญาความร่วมมือทางการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างทั้งสองประเทศ และเพื่อกระชับสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561