ประกาศจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับที่ 1)

  • กำหนดแข่งขันกรรเชียงบก ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 และ กำหนดการแข่งขันเรือกรรเชียง ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562
  • ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • รายละเอียดโครงการคัดเลือกนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาตืไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 คลิ๊ก
  • ใบสมัคร คลิ๊ก