สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ดำเนินการจัดสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

« 1 ของ 2 »