การอบรมผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2561

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง