การอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนูสลาลอม (Level 1)

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

« 1 of 4 »