พิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมาธิการการกีฬาเมืองซากะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างทั้งสองประเทศ และเพื่อกระชับสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นมิตรกันมามากกว่า 100 ปี การเซ็นสัญญาครั้งนี้จัดขึ้นที่ เมือง ซากะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61

Signing Ceremony for sport cooperation MOU between Rowing and Canoeing Association of Thailand and Saga Sports Commission. The objective of this great cooperation is to build sport cooperation between two countries and to maintain sincere relationship between Thai and Japan which have been in good relationship for more than 100 years. This ceremony was held up in Saga city, Japan.