ารแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561

สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 

ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 • ระเบียบการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (สนามที่ 2)  Dowload

 

ใบสมัคร

 • เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย (ประชาชนชาย,ประชาชนหญิง)Dowload
 • เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย (เยาวชนชาย,เยาวชนหญิง) Dowload
 • เรือยาวประเพณี 5 ฝีพาย (ประชาชนชาย,ประชาชนหญิง) Dowload
 • เรือยาวประเพณี 5 ฝีพาย (เยาวชนชาย,เยาวชนหญิง) Dowload
 • เรือแคนู (ประชาชนหญิง,เยาวชนหญิง) Dowload
 • เรือแคนู (ประชาชนชาย) Dowload
 • เรือแคนู (เยาวชนชาย) Dowload
 • เรือแคนู (ยุวชนชาย,ยุวชนหญิง) Dowload
 • เรือคยัค (ประชาชนชาย,เยาวชนชาย) Dowload
 • เรือคยัค (ประชาชนหญิง,เยาวชนหญิง) Dowload
 • เรือคยัค (ยุวชนชาย,ยุวชนหญิง) Dowload
 • เรือคยัค (สมัครเล่นชาย,สมัครเล่นหญิง) Dowload
 • เรือกรรเชียง (ประชาชนชาย,ประชาชนหญิง,เยาวชนชาย,เยาวชนหญิง) Dowload
 • Entry From by Number  Dowload