คุณชัยยศ เสตสุวรรณ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรและมอบกระเช้า พร้อมปฏิทินประจำปี 2562

กับพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งระเทศไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562