12 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือด้าวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี