ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่องการคัดนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมนักกีฬาตามโครงการ Road to Paris 2024 & 2021 SEA Games และการแข่งขันเรือกรรเชียงในระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างัวนที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง