ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือแคนู/คยัค และเรือแคนูสลาลอม

ตามโครงการ Youth Olympic 2018