ระกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินเรือยาวมังกร ระดับขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2561

ณ ศูนนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

  • รายละเอียดประกาศการรับสมัครเข้าอบรมผู้ตัดสินเรือยาวมังกร  ระดับขั้นพื้นฐาน Download
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ Download