ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนเรือยาวมังกร ระดับชาติ (Level 1)

ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2561

ณ ศูนนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

  • รายละเอียดประกาศการรับสมัครเข้าอบรมผู้ฝึกสอนเรือยาวมังกร  (Level 1) Download
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ Download