ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง ระดับขั้นพื้นฐาน (Basic)

ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2561

ณ ศูนนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

  • รายละเอียดประกาศการรับสมัครเข้าอบรมผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง ระดับขั้นพื้นฐาน Download
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ Download