ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง การอบรมผู้ฝึกสอนเรือแคนูสลาลอม ( Level 1)

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมภูสักธาร รีีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

  • รายละเอียดประกาศการรับสมัครเข้าอบรมผู้ฝึกสอนเรือแคนูสลาลอม Download
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ Download