ประกาศมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดการอบรมและสอบผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 6 – 11 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

  • รายละเอียดประกาศรับสมัครฯ Download
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรมและสอบผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม ระดับนานาชาติ Download