ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาเรือแคนูคยัคทีมชาติไทย

ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 

  • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาเรือแคนูคยัคทีมชาติไทย คลิ๊ก