ประกาศจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จากเหตุการณ์กรณีรถพ่วงขนส่งเรือของนักกีฬาเรือพายเยาวชนทีมจังหวัดนนทบุรี ทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้รับทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และจะนำไปหาหนทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยจะปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง เพื่อให้สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และชมรมสโมสรสมาชิกเรือพาย สามารถนำเรือและอุปกรณ์เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเรือพายในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายที่กำหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ