การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมห้อง 1 ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร