การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 2560

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ชั้น 8 ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย