คณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ,การกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
สถาบันการพละวิทยาเขตจังหวัดศรีสะเกษ และบริหารส่วนท้องถิ่นฯ จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมประชุมหารือแผนงานเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ณ จังหวัดศรีสะเกษ