8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีนาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการพัฒนากีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยอีกด้วย