วันนี้ พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นาวาเอกวิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการฯ นาวาเอก พัลลภ สุภาภรณ์ และนาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทน พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้และป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีรโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้รับมอบดังกล่าว