ระเบียบการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ระหว่างัวนที่ 8 – 11  มีนาคม 2561 

ณ แก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหิตั้ง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดนครนายก

 

  • ระเบียบการแข่งขันฯ Download
  • Entry Name สลาลอม Drift  Download
  • Entry Name สลาลอม Download