สืบเนื่องจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการ่วมมือในการพัฒนากีฬาเรือพาย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ