การอบรมผู้ฝึกสอนเรือยาวมังกร (Level 1)

ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2561

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

« 1 of 4 »