การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโครงการอบรมภาษาหลักสูตรอังกฤษเพื่อการสอบมาตราฐานบุคลากรกีฬา ครั้งที่ 2

ระดับขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่  24- 28 กันยาน 2561 และระดับเข้มข้น ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 

ณ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

  • รายละเอียดหลัประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม “กสูตรสูตรอังกฤษเพื่อการสอบมาตราฐานบุคลากรกีฬา ครั้งที่ 2  และใบสมัครพร้อมกำหนดการฝึกอบรม Dowload