พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ เข้ารับพรปีใหม่ และมอบกระเช้าให้

กับ พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนักกีฬา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย