คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์โลก 2019 ได้เข้าร่วมประชุม ณ เมือง Szeged Hungary โดยได้นำเสนอความพร้อมของสนามแข่งขัน ที่พัก การคมนาคมขนส่ง และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ชาติสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20 – 25 ส.ค.62 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 3 พันคน