โครงการค่ายอบรมนักกีฬาเรือกรรเชียง ( Rowing Training Camp 2018 )

ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม  – 5 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง