ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง โครงการค่ายฝึกอบรมกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวสากล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

(1# Dragon Boat Training Camp 2018)

ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 

  • รายละเอียดโครงการค่ายฝึกอบรมกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวสากล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊ก
  • ใบสมัครเข้าร่าวมโครงการฯ คลิ๊ก