วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และ มร.ทาคาโอะ เซนดะ ประธานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสมาคม และร่วมผนึกกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Asian Rowing Master Regatta ซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรก ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองสมาคมจะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันดังกล่าวอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้ ทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เชิญผู้แทนจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรในวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ทะเลสาบไอจิ ประเทศญี่ปุ่น