SUP Festival Rcat 2020 (สนามที่ 1 )

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

หรือสามารถสแกน QR Code สมัครการแข่งขัน SUP Festival RCAT 2020 ได้เช่นกัน

 

  • ผลการแข่งขัน

ระยะ 5 กิโลเมตร

ระยะ 1 กิโลเมตร

ระยะ 200 เมตร

 

  • ประมวลภาพการแข่งขัน

 

« 1 of 4 »