SUP Festival Rcat 2020 (สนามที่ 1 )

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

หรือสามารถสแกน QR Code สมัครการแข่งขัน SUP Festival RCAT 2020 ได้เช่นกัน