เพื่อให้การเตรียมการนักกีฬาเรือพายประเภทกรรเชียงบก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติประจำปี 2564 รายการ The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2564 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้แข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬากรรเชียงบกเพื่อเตรียมการแข่งขันฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.64