ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวมังกร รายการ The 5th Asian Dragon Boat Championships ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการแข่งขัน ๒  เหรียญเงิน