ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียง รายการ Asian Rowing Cup I ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผลการแข่งขันนักกีฬา ๕ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง