นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียงทะเล รายการ 2018 Asian Rowing  Coastal Championships   ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทัพเรือกรรเชียงทะเลทีมชาติไทย วันนี้กวาดเหรียญมาได้ 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง 🇹🇭🥈🥉ในการแข่งขันเรือกรรเชียงทะเลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ ท่าเรือวิตอเรีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
4 เหรียญเงิน 🥈🥈🥈🥈จาก
เรือกรรเชียงทะเล 1 คนชาย พายคู่ 4,000 เมตร จาก ณัฐพงศ์ แสงพรมชารี ด้วยเวลา 20 นาที 44.20วินาที

เรือกรรเชียงทะเล 2 คนชาย พายคู่ ระยะ 4,000 เมตร จาก จารุวัฒน์ แสนสุข และ เปรม นามประเทือง ด้วยเวลา 17 นาที 26.10 วินาที

เรือกรรเชียงทะเล 2 คนหญิง พายคู่ ระยะ 4,000 เมตร จาก เมธินี ระรื่น และนาวาโทหญิง พุทธรักษา นีกรี ด้วยเวลา 20 นาที 21.60วินาที

เรือกรรเชียงทะเล 4 คนชาย พายคู่ ระยะ 4,000 เมตร จาก ชัยชนะ ทะคำ,สุขชีวิน ชมพัฒนา,ณัฐพงศ์ สุทธิชิ,ธนพล ศรีชัย และ สหภาพ เจียมใหญ่ ด้วยเวลา 17 นาที 54.10วินาที

1 เหรียญทองแดง 🥉จาก
เรือกรรเชียงทะเล 1 คนหญิง ระยะ 4,000 เมตร จาก ปาริษา แช่มพุดซา ด้วยเวลา 22นาที 52.20วินาที