ผลการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2560 รายการ 2017 Asian Canoe Slalom Championships

ณ แก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

Heats – by – age

 • C1M – Junior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)  ดาวน์โหลด
 • C1M – Senior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นประชาชนทั่วไป)   ดาวน์โหลด
 • C1M – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี) ดาวน์โหลด
 • C1W – Junior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ดาวน์โหลด
 • C1W – Senior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นประชาชนทั่วไป) ดาวน์โหลด
 • C1W – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี) ดาวน์โหลด
 • K1M – Junior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ดาวน์โหลด
 • K1M – Senior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นประชาชนทั่วไป) ดาวน์โหลด
 • K1M – Under 23 (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี) ดาวน์โหลด
 • K1W – Junior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ดาวน์โหลด
 • K1W – Senior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นประชาชนทั่วไป) ดาวน์โหลด
 • K1W – Under 23 (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี) ดาวน์โหลด

SemiFinal – Final

 

 • C1M – Junior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)           ดาวน์โหลด
 • C1M – Senior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นประชาชนทั่วไป)            ดาวน์โหลด
 • C1M – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี)     ดาวน์โหลด
 • C1W – Junior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี)              ดาวน์โหลด
 • C1W – Senior (เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นประชาชนทั่วไป)           ดาวน์โหลด
 • C1W – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23)        ดาวน์โหลด
 • C2M – Junior (เรือแคนูสลาลอม 2 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)          ดาวน์โหลด
 • C2M – Senior (เรือแคนูสลาลอม 2 คน ชาย รุ่นประชาชนทั่วไป)           ดาวน์โหลด
 • C2M – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 2 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี)     ดาวน์โหลด
 • C2Mx – Junior (เรือแคนูสลาอม 2 คน ผสมชายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)         ดาวน์โหลด
 • C2Mx -Senior (เรือแคนูสลาลอม 2 คน ผสมชายหญิง รุ่นประชาชนทั่วไป)         ดาวน์โหลด
 • C2Mx – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 2 คน ผสมชายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี) ดาวน์โหลด
 • C2W – Junior (เรือแคนูสลาลอม 2 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)          ดาวน์โหลด
 • C2W – Senior (เรือแคนูสลาลอม 2 คน หญิง รุ่นประชาชนทั่วไป)           ดาวน์โหลด
 • C2W – Under 23 (เรือแคนูสลาลอม 2 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี)    ดาวน์โหลด
 • K1M – Junior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)            ดาวน์โหลด
 • K1M – Senior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นประชาชนทั่วไป)             ดาวน์โหลด
 • K1M – Under 23 (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี)      ดาวน์โหลด
 • K1W – Junior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)          ดาวน์โหลด
 • K1W – Senior (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นประชาชนทั่วไป)           ดาวน์โหลด
 • K1W – Under 23 (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี)    ดาวน์โหลด

Teams

 

 • C1M (Teams Under23 , Senior) (เรือแคนูสาลอม 1คน ชาย ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และ รุ่นประชาชนทั่วไป) ดาวน์โหลด
 • C1M (Teams Under23 , Senior) (เรือแคนูสาลอม 1คน ชาย ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และ รุ่นประชาชนทั่วไป) ดาวน์โหลด
 • C2M (Teams Senior) (เรือแคนูสลาลอมลอม 2 คน ชาย ประเภททีม รุ่นประชาชนทั่วไป)                                           ดาวน์โหลด
 • C2Mx (Teams Junior,Under 23,Senior) (เรือแคนูสลาลอม 2 ผสมชายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี,รุ่นประชาชนทั่วไป) ดาวน์โหลด
 • K1M (Teams Junior,Under 23,Senior) (เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี,รุ่นประชาชนทั่วไป)              ดาวน์โหลด
 • K1W (Teams Under 23,Senior) (เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี,รุ่นประชาชนทั่วไป)                              ดาวน์โหลด