นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียง รายการ 2018 Asian Rowing Cup II ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมือง Chungju สาธารณรัฐเกาหลี

ผลการแข่งขันนักกีฬา ๑ เหรียญทองแดง