Asian Canoe Sprint Qualifiers for Tokyo Olympic 2020

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2564

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Result Canoe Sprint