ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวมังกร รายการ The 2018 IDBF 3th World Cup ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการแข่งขัน ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง