ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือกรรเชียง ประจำปี 2566

 โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19