การคัดเลือกนักกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวสากล  ในการเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-3907635 นาวาตรี บรรจง สุขหร่อง ได้ในวันเวลาราชการ