ด้วย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ตามข้อบังคับสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ เขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจบุรี