ประกาศจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง การอบรมผู้ตัดสินเรือกรรเชียงทะเล ระดับพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง