สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม ระดับชาติ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 (ภาคทฤษฎี) และระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดระยอง